ข่าวประกาศ

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> เครือข่ายทางวัฒนธรรม
นายสงวนศักดิ์ โพธิพรม

วันที่ 1 ก.ย. 2565

ผู้ใหญ่บ้านไชยา ม.๔ ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย มีความเข้มแข็งและคนในชุมชนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีอย่างถ้วนหน้า รวมถึงประชาชนในชุมชนนำหลักศีลธรรมมาโน้มนำจิตใจ ให้มีความประพฤติดี มีวินัย มีความสุจริต มีความสามัคคี และจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงทำให้ชุมชนคุณธรรมวัดไชยาประดิษฐ์ เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ
pic
 
วัฒนธรรมจังหวัด

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว



ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th



๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์