ข่าวประกาศ

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ปราชญ์ชาวบ้าน
เรืออากาศตรีพัฒน์ ธรรมวงศา

วันที่ 1 ก.ย. 2565

เกิดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๐๐ อายุ ๖๕ ปี ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ ๑๑ ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ ๔๓๑๓๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๐๕๗๙๗๘๑ การศึกษา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน บิดาชื่อ นายภู ธรรมวงศา มารดาชื่อ นางปิ่น ธรรมวงศา มีพี่น้อง ๑๓ คน ชาย ๗ คน หญิง ๕ คน อาชีพ รับราชการทหาร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๕ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ นทพ. ปัจจุบัน เป็นข้าราชการบำนาญ เรืออากาศตรีพัฒน์ ธรรมวงศา เมื่อรับราชการทหาร ได้มีอาชีพเสริมคือการทำการเกษตร เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ในปี ๒๕๕๗ ได้ตัดสินใจมาทำการเกษตรแบบเต็มรูปแบบ โดยทำการเกษตรเชิงเดี่ยว พึ่งพาพ่อค้าคนกลาง ทำให้ไม่ได้ราคาและผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรเท่าที่ควร จึงได้เปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบยั่งยืน โดยใช้พื้นที่สวนของตนเอง จำนวน ๔๐ ไร่ ในการทำการเกษตร และได้ใช้พื้นทำสวนมะนาวจำนวน ๗ ไร่ ปลูกจำนวนพันกว่าต้น โดยใช้ชื่อว่า "สวนมะนาวเกษตรตามอำเภอใจ” ส่วนที่เหลือก็จะทำสวนยางพารา และปลูกพืชผักสวนครัว ไว้เก็บกินในครัวเรือน สวนมะนาวของเรืออากาศตรีพัฒน์ ธรรมวงศา จะดูแลรักษาเอง โดยการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกในบ่อซีเมนต์ เพื่อระบบอินทรีย์ ใช้สปริงเกอร์รดน้ำเพื่อลดต้นทุน และใช้น้ำหมักในการบำรุงต้น พันธุ์ที่ปลูกได้แก่ พันธุ์แป้นพิจิตร ซึ่งจะมีคุณสมบัติ โตง่าย รักษาง่ายมีขนาดลูกใหญ่ น้ำเยอะ เพื่อให้มะนาวเป็นที่ต้องการของตลาด เรืออากาศตรีพัฒน์ ธรรมวงศา จึงได้แปรรูปมะนาวเป็นผลิตภัณฑ์จากมะนาวต่างๆ โดยใช้กระบวนการที่สะอาด ปลอดสารพิษ ได้แก่ - แยมมะนาว - ชาเขียวมพนาวน้ำผึ้งเกล็ดหิมะ - ชามะนาวน้ำผึ้งเกล็ดหิมะ - มะนาวน้ำผึ้ง - บ๊วยมะนาวน้ำผึ้ง - มะนาวแว่นแก้ว - มะนาวดองน้ำผึ้ง สวนเกษตรตามอำเภอใจของเรืออากาศตรีพัฒน์ ธรรมวงศา เป็นที่สนใจของ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาศึกษาดูงาน และเชิญชวนให้ไปออกบูทในงานเทศกาลต่างๆ ที่ส่วนราชการจัดให้ อย่างต่อเนื่อง
pic
pic
 
วัฒนธรรมจังหวัด

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์