ข่าวประกาศ

หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำป้ายนิทรรศการเฉลิมพระเดียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเก็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA 306SE (26 ธ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกาดราคาจ้างก่อสร้างานปรับปรุง (รั้วรอบแนวเขต ถนนภายใน ป้ายทางเข้า และเสาธง) และสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน บ้านหนองแจ้ง ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองดาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- (22 ธ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ประกาศจังหวัดหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง (รั้วรอบแนวเขต ถนนภายใน ป้ายทางเข้า และเสาธง) และสิ่งก่อสร้างประกอบ ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานฯ (7 ธ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำป้ายนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูป เครื่องสักการะ โต๊ะลงนามถวายพระพร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ (29 พ.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดดรัม/แม่พิมพ์ เครื่องพิมพ์ OKI MB472 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 7921 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพพิวเตอร์ (1,081,500 บาท) (2 พ.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์แคนนอน รุ่น LBP๖o๓o (25 ส.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจัดสถานที่กิจกรรมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๙o พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเ (9 ส.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำของที่ระลึกแก่ผู้นำศาสนาที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙o พรรษา (1 ส.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจัดสถานที่และประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจัดประดับตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ (วัสดุกรอบเกียรติบัตร) เพื่อใช้ในกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕) จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นและประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อประดับตกแต่งสถานที่โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะและป้ายกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน (11 ก.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำป้ายนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
1 2 3 ถัดไป >>
 
วัฒนธรรมจังหวัด

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์