องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
งานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ 5 เม.ย. 2565

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเทิดพระเกียรติดวงพระวิญญาณของพ่อขุนงำเมือง ผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกามยาว ให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรม ชาติพันธ์ และนำทุนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตมาพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานงานด้านวัฒนธรรมประเพณีเพื่อการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี ๒๕๖๕ มีพิธีการดังนี้ - พิธีขึ้นท้าวทั้ง ๔ , ขบวนแห่เครื่องสักการะ โดยเริ่มขบวนจากลานสะดือเมืองภูกามยาวเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง และพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพ่อขุนงำเมือง , พิธีทางพระพุทธศาสนา , พิธีสืบชะตากว๊านพะเยา และพิธีปล่อยปลาลงกว๊านพะเยา (บริเวณลานพญานาค) โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ งานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี ๒๕๖๕ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เลขที่ ๗๓/๑ ถนนดอนสนาม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๘ ๕๗๘๑ โทรสาร ๐ ๕๔๔๘ ๕๗๘๓
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม