ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม เพื่อสรรหาและคัดเลือกศิลปินผู้มีความสามารถเป็นเลิศ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

วันที่ 4 ม.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์...............
ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม เพื่อสรรหาและคัดเลือกศิลปินผู้มีความสามารถเป็นเลิศ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ บรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ส่งชื่อ ประวัติ และผลงานเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยจัดส่งไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://www.culture.go.th
 
เว็บไชต์กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม http://www.culture.go.th/cul_fund
 
และเว็บไซต์หออัครศิลปิน http://www.culture.go.th/subculture8
 

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
หัวข้อ
Download
รายละเอียด

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เลขที่ ๗๓/๑ ถนนดอนสนาม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๘ ๕๗๘๑ โทรสาร ๐ ๕๔๔๘ ๕๗๘๓
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม