FONTSIZE
ข้อมูลวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
ที่พักอาศัยของชาวกะเหรี่ยง

วันที่ 17 มี.ค. 2565 (จำนวนคนอ่าน294คน)

บ้านกะเหรี่ยงเป็นที่อยู่อาศัยของคนกะเหรี่ยง มีการแบ่งศักดิ์ของบ้านออกเป็นสองระดับ คือ บ้านที่เรียกว่า ฮี่ กับบ้านหลังเล็ก ๆ เรียกว่า แด๊ บ้านกะเหรี่ยงมีทั้งบ้านชั้นเดียวหรือบ้านสองชั้น มีทั้งหลังเล็กและหลังใหญ่ แต่บ้านทุกแบบของกะเหรี่ยงจะเป็นเรือนผูก จะผูกทั้งหลังที่ใดจุดใดที่ต้องรับน้ำหนักมาก ก็จะผูกมัดด้วยตอกหวาย ส่วนจุดอื่นก็จะมัดด้วยตอกไม้ไผ่ บางจุดก่อนจะมัดจะมีการบากผสมอยู่ด้วย รวมทั้งมีการเจาะสวมเดือยด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกบ้าน ในบ้านของกะเหรี่ยงจะประกอบไปด้วย เสาบ้าน คาน รอด ตง อักเษ ขื่อ อุปกรณ์พวกนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้จริง ไม้ไผ่โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นไม้พื้น ไม้ฝา หวายเอาไว้ทำตอกหวาย เพื่อมัดในจุดที่ต้องการความมั่นคง และหวายนี้จะอยู่ได้นานหากไม่ถูกความชื้น ไม่เปียกน้ำ หวายอาจอยู่ได้ ๓ – ๖ ปี แต่อย่างน้อยหวายจะทนอยู่ได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๓ ปี แต่หากเป็นตอกไม้ไผ่จะทนอยู่ได้ไม่เกิน ๓ ปี วัสดุชนิดต่อไป คือ ใบตะคร้อเอาไว้มุงหลังคา ใบตะคร้อนี้ใช้มุงหลังคา และอยู่ได้ไม่เกิน ๓ ปี รูปแบบของบ้านบ้านกะเหรี่ยงจะประกอบไปด้วยห้องต่าง ๆ ๕ ห้อง ประกอบด้วย ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องโถงห้องครัว นอกชาน แต่ละห้องมีการใช้ประโยชน์ที่ต่างกัน
 
ชุมชนบ้านป่าละอูน้อย
ที่อยู่ หมู่ ๓ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕/๑ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗

อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com

สายด่วนวัฒนธรรม

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม