FONTSIZE
ข้อมูลวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
ตามรอยเสด็จบ้านคุ้งโตนด ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 22 มี.ค. 2565 (จำนวนคนอ่าน352คน)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยี่ยมราษฎรเป็นการส่วนพระองค์ โดยเรือพระที่นั่ง ที่บ้านคุ้งโตนด หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงห่วงพระทัยในวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการคมนาคมของราษฎร เพราะบ้านคุ้งโตนดตั้งอยู่ติดภูเขาและทะเล การเดินทางห่างไกลจากโลกภายนอก ไม่สามารถใช้ทางบกได้ ต้องใช้การสัญจรทางเรือเท่านั้น จึงทรงมีพระราชดำริให้ตัดถนนเข้าหมู่บ้านคุ้งโตนด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในการคมนาคม
 
ในขณะเสด็จกลับ เมื่อจะขึ้น ฮ.พระที่นั่ง ทรงพบหญิงชาวบ้าน (นางชุบ ยอดแก้ว) ป่วยด้วยโรคไส้ติ่งนอนปวดท้องทุรนทุรายอยู่ จึงรับสั่งให้นำหญิงนั้นขึ้น ฮ.พระที่นั่ง ส่วนพระองค์เสด็จกลับทางเรือพระที่นั่งเหมือนเดิม เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๓
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕/๑ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗

อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com

สายด่วนวัฒนธรรม

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม