FONTSIZE
ข้อมูลวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
ประเพณีล่องแพแห่พระของชาวกระเหรี่ยงบ้านป่าหมาก

วันที่ 5 ก.ย. 2565 (จำนวนคนอ่าน117คน)

ประเพณีล่องแพแห่พระของชาวกระเหรี่ยงบ้านป่าหมาก หมู่ที่ ๘ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ท่านได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการล่องแพของชาวกะเหรี่ยง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชาวกะเหรี่ยงได้มีการตัดไม้ไผ่แล้วผูกเป็นแพ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะแทนเรือล่องตามแม่น้ำ เพื่อให้สะดวกแก่การเดินทางรวมถึงการขนส่ง เช่น ใบตะคร้อ เมื่อล่องมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านก็จะนำไม้ไผ่มาใช้ประโยชน์เป็นฝาบ้านหรือนำมาใช้ประโยชน์ตามความต้องการ
การล่องแพเป็นวิถีดั้งเดิมของชุมชน จึงไม่ได้จัดเป็นประเพณีของหมู่บ้านตั้งแต่แรกเริ่มเพราะชาวบ้านไม่มีความรู้ทางศาสนาและไม่รู้วันสำคัญต่าง ๆ ตามวิถีปฏิบัติของชาวพุทธ ไม่มีวัดหรือสำนักสงฆ์รวมถึงผู้ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
 
เมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้มีพระปฐมพร ปฐมวโร ธุดงค์จาริกผ่านมาในหมู่บ้านป่าหมาก ผู้นำชุมชนจึงได้นิมนต์ให้ท่านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้แก่ชาวบ้าน และได้ก่อตั้งที่พักสงฆ์วัดป่าช้างขาว ขึ้นมา ต่อมาท่านจึงมีแนวคิดที่จะนำวันสำคัญของพระพุทธศาสนามาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่าหมาก โดยกำหนดให้มีประเพณีล่องแพแห่พระ ในเทศกาลวันออกพรรษา เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีของชุมชน รวมถึงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาต้นน้ำลำธารให้มีความสะอาด โดยมีการปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาในชุมชน เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติสืบต่อไป
การล่องแพแห่พระ จะแห่รอบหมู่บ้าน 3 ครั้ง
 
ในช่วงเช้า ก่อนจะล่องแพต้องนิมนต์อันเชิญพระพุทธรูปขึ้นแพ ล่องแพตามสายน้ำ ไป - กลับ 3 รอบ และแห่รอบหมู่บ้าน 3 รอบ จากนั้นก็จะทำพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระภิษุสงฆ์
 
ในช่วงบ่าย มีกิจกรรมเล่นกีฬาพื้นบ้าน มวยทะเล ปีนเสาน้ำมัน ถ่อแพ
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕/๑ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗

อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com

สายด่วนวัฒนธรรม

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม