FONTSIZE
ข้อมูลวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
พระตำหนักวังไกลกังวล

วันที่ 5 ก.ย. 2565 (จำนวนคนอ่าน355คน)

พระตำหนักวังไกลกังวล เป็นพระราชฐานในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง เป็นรโหฐานที่ประทับแปรพระราชฐานในต่างจังหวัด อีกทั้งยังเสด็จฯ ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อตรวจดูงานในโครงการส่วนพระองค์ท่านด้วย
 
"วังไกลกังวล" สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จากพระคลังข้างที่ ให้สร้างขึ้นเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ เพื่อพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โดย หม่อมเจ้า อิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ผู้อำนวยการศิลปากรสถาน ในขณะนั้น เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุม การก่อสร้าง เพื่อใช้งานในการแปรพระราชฐานมาประทับในจังหวัดริมทะเล
วังไกลกังวลในอดีต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงออกพระนามเรียกวัง แห่งนี้ว่า สวนไกลกังวล และประทับตราสัญลักษณ์ของวัง
 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ ทรงออกนามว่า พระราชวังไกลกังวล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีพระบรมราชโองการประกาศยกเป็นพระราชวัง ดังนั้น จึงยังคงเรียกว่า วังไกลกังวล
 
ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปประทับ พักผ่อนพระอิริยาบถและฮันนีมูนที่พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา ๓ วัน พร้อมด้วยคณะผู้ตามเสด็จ โดยรถไฟ
 
พระตำหนักเปี่ยมสุข เป็นพระตำหนักตึกแบบสเปนสูงสองชั้น พร้อมทั้งหอสูง เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
พระตำหนักน้อย เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ และพระองค์เจ้าหญิงอาภาพรรณี พระบิดา พระมารดาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โปรดเสด็จฯ ไปประทับพักผ่อน เมื่อตามเสด็จไปหัวหิน และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
 
พระตำหนักปลุกเกษม เป็นตำหนักโปร่งๆ แบบไทยปนสมัยใหม่ มีห้องนอนหลายห้อง ด้านหลังตั้งโต๊ะและเก้าอี้หมู่ และใกล้ๆ กันนั้นมีห้องน้ำและห้องส้วม ชั้นล่างมีห้องอีกหลายห้องเหมือนกันสำหรับ หม่อมเจ้าหญิงที่เป็นโสดซึ่งใกล้ชิดในราชสำนัก โดยเสด็จพระราชดำเนิน ไปตากอากาศด้วย ปัจจุบันเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
พระตำหนักเอิบเปรมเอมปรีย์ เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งพระตำหนักมีลักษณะชั้นเดียว คู่ฝาแฝด การก่อสร้างและการวางห้องเครื่องใช้คล้ายคลึงกัน ตำหนักฝาแฝดนี้ เตี้ยเกือบติดพื้นดิน ซึ่งสร้างเป็นแบบบังกะโลสำหรับตากอากาศชายทะเลอย่างแท้จริง
 
ศาลาเริง เป็นศาลาอเนกประสงค์สำหรับเลี้ยงพระ พระราชทานเลี้ยง ทรงกีฬา ทรงดนตรีทั้งไทยเดิมและสากล จัดฉายภาพยนตร์ที่ทรงถ่าย รวมไปถึงภาพยนตร์ต่างประเทศ การ์ตูนสำหรับเด็กในพระราชอุปการะ พร้อมจัดงานรื่นเริงและการแสดงต่าง ๆ
 
ศาลาราชประชาสมาคม เดิมเรียกว่า อาคารอเนกประสงค์ มีลักษณะเป็นอาคาร ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง ชั้นล่างใช้เป็นลานจัดกิจกรรม ชั้นบนเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ สำหรับให้ข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทได้โดยไม่ต้อง เสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร เช่น พิธีพระราชทานกระบี่ของนักเรียนนายร้อย เป็นต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกนามว่า "ศาลาราชประชาสมาคม" ซึ่ง หมายถึง พระมหากษัตริย์และประชาชนเกื้อกูลระหว่างกัน เพื่อใช้ในการเสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในต่างจังหวัดและในวังแห่งนี้ เป็นครั้งแรกในรัชกาลที่ ๙ นอกจากนี้ยังใช้ประกอบพิธีและพระราชพิธีสำคัญต่างๆ หลายครั้ง
 
วังไกลกังวลเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในช่วงฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงออกนามเรียกวังแห่งนี้ ในพระราชนิพนธ์เรื่อง "ทองแดง" ไว้ว่า "วังไกลกังวล"
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕/๑ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗

อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com

สายด่วนวัฒนธรรม

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม