FONTSIZE
ข้อมูลวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีไทยทรงดำบ้านตาลเจ็ดยอด

วันที่ 17 มี.ค. 2565 (จำนวนคนอ่าน1824คน)

ความเป็นมา
คนในหมู่บ้านตาลเจ็ดยอดที่เป็นคนรุ่นแรกมาจากตำบลหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้เกวียนเป็นพาหนะ โดยใช้ถนนรถไฟเป็นเส้นทางในการเดินทาง เดินทางมาด้วยกันสามครอบครัวโดยทั้งสามครอบครัวเป็นญาติพี่น้องกัน เมื่อมาถึงบริเวณที่เรียกว่า ตาลเจ็ดยอด เห็นว่าภูมิประเทศที่เหมาะสม และที่ดินบริเวณนี้ยังไม่มีใครจับจองเป็นเจ้าของ จึงหยุดการเดินทาง และตั้งรกรากอยู่ที่นี้ ที่เรียกว่าตาลเจ็ดยอด เพราะบริเวณนี้มีต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งที่ไม่เหมือนต้นตาลต้นอื่น คือ มีต้นตาลต้นเดียวที่มีเจ็ดยอด ต้นตาลต้นนี้ตายไปแล้ว แล้วมีชาวบ้านเล่ากันว่ามีฟ้าผ่ายอดจนไหม้ตายไปประมาณ ๔๐ ปีมาแล้ว ปัจจุบันมีชาวไทยทรงดำประมาณ ๕๐๐ คน ๕๐ หลังคาเรือน และอาศัยอยู่นอกเขตหมู่ที่ ๑ ประมาณ ๕๐ คน
 
ในสังคมปัจจุบันกระแสวัฒนธรรมของชาวต่างชาติได้แพร่กระจายเข้าสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนรับวัฒนธรรมแบบตะวันตก ไม่สนใจศึกษาและปฏิบัติตามแนววิถีชีวิตของคนไทย ชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอดซึ่งเป็นชุมชนเชื้อสายไทยทรงดำ แตกต่างจากชุมชนอื่น โดยชุมชนนี้ได้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอยู่คู่กับชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอดมาอย่างต่อเนื่อง
คุณค่าของประเพณี

สร้างความผูกพันรักใคร่สามัคคี เนื่องจากพื้นฐานวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำมีความผูกพันกับเครือญาติและชาวไทยทรงดำด้วยกันเองค่อนข้างสูง และสืบทอดประเพณีการเล่นลูกช่วง (เล่นคอน) หรือรำแคน นิยมเล่นในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ในวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำนั้น ดนตรีการขับร้อง และการละเล่นจะปะปนผสมผสานกันอยู่มากใน "อิ้นกอน” (เป็นประเพณีการเล่นของหนุ่มสาวชาวไทยทรงดำ โดยเฉพาะการเล่นโยนลูกช่วง พร้อมกับร้องรำทำเพลงเป่าแคนไปด้วยกับการเล่น ซึ่งการละเล่นนี้ยังเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้คุยกันอีกด้วย) เป็นการหาคู่ครองในช่วงเดือน ๕ ตามแบบแผนเดิม ชาวไทยทรงดำมักหาคู่ครองด้วยการไป "อิ้นกอน” ในเดือน ๕ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ฝ่ายชายจะไปเล่นลูกช่วงตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่มีหญิงสาวคอยเล่นด้วย โดยฝ่ายชายมักจะไปค้างแรมคืนต่างหมู่บ้านไปเรื่อย ๆ ตลอดทั้งเดือน ๕ นอกจากนี้ชายและหญิงไทยทรงดำยังมีโอกาสพบปะกันใน"ข่วง” (ลานบ้าน) อันเป็นที่ตำข้าว ปั่นด้าย ฯลฯ ของบ้านที่มีลูกสาว ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายชายไปคุยได้ หากรักชอบกันก็จะนำไปสู่การแต่งงานในที่สุด

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕/๑ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗

อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com

สายด่วนวัฒนธรรม

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม