ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าวฝึกอบรม 
  03/02/2566 ประชุมการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
  02/02/2566 พิธีรับมอบหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน ๒๐๐ เล่ม
  30/01/2566 ประชุมคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแลบำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
     
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นฯ สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
  17/03/2565 พิธีเสนเรือนของชาวไทยทรงดำ
  17/03/2565 พิธีเรียกขวัญของชาวกะเหรี่ยง
  17/03/2565 ประเพณีไทยทรงดำบ้านตาลเจ็ดยอด
     

Facebook
 
ข้อมูลวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ตั้งอยู่ในถ้ำพระยานคร บนไหล่เขาลูกหนึ่งในทิวเขาสามร้อยยอด ในเขตอุทยาน ฯ เขาสามร้อยยอด ตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด การที่ได้ชื่อว่าถ้ำพระยานคร เนื่องจากพระยานคร เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชท่านหนึ่งเป็นผู้ค้นพบ
 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างศาลาจตุรมุข กว้าง ๒.๕๕ เมตร ยาว ๘ เมตร ไว้ ณ ถ้ำพระยานคร พระราชทานนามว่าพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ และโปรดเกล้า ฯ ให้จารึกพระปรมาธิไธย ย่อ จ.ป.ร. ไว้ที่บริเวณผนังด้านเหนือของพลับพลา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๓ ในปี พ.ศ.๒๔๖๙ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสถ้ำพระยานคร และได้โปรดเกล้า ฯ ให้จารึกพระปรมาธิไธยย่อ ป.ป.ร. ไว้บริเวณผนังถ้ำด้านตะวันตกของพลับพลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสถ้ำพระยานคร เป็นการส่วนพระองค์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๑ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕
pic
pic
pic
 
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางบูรณาการการพัฒนา ส่งเสริม และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม”
     

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕/๑ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗

อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com

สายด่วนวัฒนธรรม

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์