ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าวฝึกอบรม 
  03/02/2566 ประชุมการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
  02/02/2566 พิธีรับมอบหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน ๒๐๐ เล่ม
  30/01/2566 ประชุมคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแลบำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
     
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นฯ สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
  17/03/2565 พิธีเสนเรือนของชาวไทยทรงดำ
  17/03/2565 พิธีเรียกขวัญของชาวกะเหรี่ยง
  17/03/2565 ประเพณีไทยทรงดำบ้านตาลเจ็ดยอด
     

Facebook
 
ข้อมูลวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
ระบำร่อนทอง

วันที่ 30 ต.ค. 2561

ระบำร่อนทอง หมายถึง การแสดงนาฎศิลป​ที่​เลียนแบบท่าทางการร่อนแร่ทองคำที่​เป็​นอาชีพ มีประวัติความเป​็นมาจากการประกอบอาชีพของชาวบ้าน หมู่ที​ ๖ บ้านป​าร่อน ตำบลร่อนท่อง อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ​งอาจารย์เอียด ทองศรี อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนธนาคารออมสิน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้คิดค้นท่ารำ ตามแบบวิถีชีวิตการประกอบอาชีพร่อนทองของชาวบ้าน ตั​งแต่ปี​ พ.ศ. ๒๕๒๖  และถ่ายทอดฝึกสอนให้นักเรียนในโรงเรียนรำ จนสามารถออกแสดงในงานต่าง ๆ สร้างความนิยมชมชอบในหมู่คณะและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้นำข้อมูลเข้าที่ประชุม  ซึ่​งได้รับความเห็นชอบให้เป็นการแสดงที่​เป​นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั​งแต่ปี ​พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็​นต้นมา  วิถีชีวิตของชาวบ้านตำบลร่อนทอง มีการดำเนินชีวิตประจำวันที​เกี​ยวข้องกับวัฒนธรรม ด้านการประกอบอาชีพการร่อนทอง มาตั้​งแต่บรรพบุรุษ ซึ​งมีแนวคิด ความเชื่อในเรื่องของโชคลาง ของขลัง และไสยศาสตร์ ซึ่งก่อนมีการขุดทองต้องมีพิธีกรรมในเรื่องของการบวงสรวง บอกกล่าว เจ้าพ่อตาหมวก ซึ​งในพื้​นที่​ป​จจุบัน เป็นศาลเจ้าพ่อตาหมวก ตั้งอยู่บริเวณเหนือปากน้ำความเชื่อที่เกี​ยวกับสถานที่ที่มีทองคำ
pic
pic
 
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางบูรณาการการพัฒนา ส่งเสริม และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม”
     

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕/๑ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗

อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com

สายด่วนวัฒนธรรม

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์