หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จํานวน ๑ อัตรา
อ่าน 157 ครั้ง
ลอยกระทงวิถีใหม่
อ่าน 164 ครั้ง
เชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ณ สนามกีฬาประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ”
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ”
ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกที่เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
อ่าน 109 ครั้ง
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕
อ่าน 164 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
อ่าน 148 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิกที่เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
อ่าน 132 ครั้ง
Young Smart : Young ทำดี
อ่าน 172 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
อ่าน 242 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม
อ่าน 156 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
อ่าน 175 ครั้ง
ค่าของแผ่นดิน 2565
อ่าน 1605 ครั้ง
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม"
อ่าน 218 ครั้ง
กำหนดการโครงการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมอบรมมารยาทและการปฏิบัติในงานพิธี รุ่นที่ ๑
ดาวน์โหลด 347 ครั้ง
โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565
อ่าน 366 ครั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓
อ่าน 248 ครั้ง
1 2 3 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕/๑ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗

อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com

สายด่วนวัฒนธรรม

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม