องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ด้านศาสนา
กฐินพระราชทานและพิธียกปลียอดทองคำ พระธาตุเชิงชุม

วันที่ 2 มี.ค. 2565

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและพิธียกปลียอดทองคำ พระธาตุเชิงชุม ที่มาของกิจกรรม 2.1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บริษัทฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด โดย ดร. สุธาสินี นิติสาครินทร์ นำผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 2.2) วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ได้ดำเนินการบูรณะปิดทององค์พระธาตุเชิงชุม และมีพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก มีความประสงค์ในการหุ้มทองคำเพิ่มเติมตรงบริเวณส่วนปลียอดขององค์พระธาตุเชิงชุม วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย กิจกรรมที่ดำเนินการ วันเสาร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประกอบพิธีเจริญ พระพุทธมนต์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ของบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด โดย ดร. สุธาสินี นิติสาครินทร์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และฟังการแสดงธรรมเทศนา โดย พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบรมสถล กรุงเทพฯ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน เวลา ๑๘.๓๙ น. พิธีสมโภชน์ปลียอดทองคำและพระผงหลวงพ่อพระองค์แสน - ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย พระสงฆ์เถราจารย์ นั่งปรกภาวนา พระสงฆ์และ พุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๒๑.๓๙ น. ประธานสงฆ์ดับเทียนชัย เสร็จพิธี วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและ พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร เข้าร่วมพิธีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและพิธียกปลียอดทองคำ พระธาตุเชิงชุม โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เวลา ๑๒.๕๙ น. พิธีจุดเครื่องนมัสการ ๙ ชุด เพื่อบูชาองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อ พระองค์แสน - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล - พระสงฆ์ให้ศีล - การถวายที่ดิน จำนวน ๖ ไร่ โดย นายเจริญ โตวัน ให้แก่ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร - พิธีถวายทองคำ เพื่อหุ้มฉัตรและปลียอดพระธาตุเชิงชุม - อัญเชิญทองคำประดิษฐานบนกระเช้า เพื่อเตรียมประกอบพิธียกปลียอด พร้อมทองคำหุ้มฉัตรขึ้นสู่ยอดพระธาตุเชิงชุม เวลา 13.39 น. ประกอบพิธียกปลียอดพร้อมทองคำหุ้มฉัตรขึ้นสู่ยอดพระธาตุเชิงชุม (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) - เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เทียบเครื่องไทยธรรม - ท่านผู้มีเกียรติถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ - พระสงฆ์อนุโมทนา - การแสดงฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ - ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาประธานสงฆ์ - เสร็จพิธี
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัด ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทร.๐๔๒-๗๑๖-๒๔๗  โทรสาร.๐๔๒-๗๑๖-๒๑๔
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม