องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ปราชญ์ชาวบ้าน
นายสำรวม นางาม ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมของบ้านโคกตาดทอง

วันที่ 4 มี.ค. 2565

ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรม
รายละเอียดข้อมูล ผู้ใหญ่บ้านสำรวม นางาม ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมของบ้านโคกตาดทอง เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2506 จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกตาดทอง ตั้งแต่ 2553 จนปัจจุบัน ได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์ด้านวัฒนธรรมของชุมชน โดยทำหน้าที่เป็นทั้งมัคทายก ผู้นำทำพิธีกรรมทางศาสนา พิธีสู่ขวัญ การเล่าเรื่องและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ชื่อผู้ให้ข้อมูล...ผู้ใหญ่บ้านสำรวม นางาม..............เบอร์โทร ..............084-3922305........... ........... ชื่อที่ทำงานผู้ให้ข้อมูล.....บ้านโคกตาดทอง หมู่ 5...ตำบล...ค้อเขียว.......อำเภอ....วาริชภูมิ........จังหวัด....สกลนคร
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัด ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทร.๐๔๒-๗๑๖-๒๔๗  โทรสาร.๐๔๒-๗๑๖-๒๑๔
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม