องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ปราชญ์ชาวบ้าน
นายแหวน ยางธิสาร ปราชญ์ชาวบ้าน

วันที่ 4 มี.ค. 2565

ปราชญ์ชาวบ้าน
นายแหวน ยางธิสาร เกิด 5 กุมภาพันธ์ 2482 เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการจักสาน ซึ่งเครื่องจักสานเป็นการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีใกล้ตัวนำมาดัดแปลงเป็นเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตโดยใช้วัสดุที่มีในธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หวาย โดยเฉพาะไม้ไผ่เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้เกือบทุกพื้นที่ หาได้ง่าย มีคุณสมบัติทนทาน จึงได้นำมาทำเป็นเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำ เช่น สุ่ม กระชัง และเป็นของใช้เช่น กะหยัง กะมอง ตะกร้าและหวด ของใช้จักสานไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทนทาน สวยงาม น้ำหนักเบา ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดขยะมีพิษ และนอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยแล้ว งานจักสานยังสะท้อนวัฒนธรรม สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาของชาวบ้านได้อีกด้วย เป็นสิ่งที่เราควรอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยไว้ ผลิตภัณฑ์ที่คุณลุงแหวนทำขาย ได้แก่ - ตะกร้าอันใหญ่ อันละ 400 บาท อันเล็ก 300 บาท - กะหยัง/กะมอง อันละ 200 บาท - หวด อันละ 240 บาท โดยทำได้เดือนๆ นึง ประมาณ 50 ชิ้น ลูกค้าส่วนใหญ่คือชาวบ้านในชุมชน ชื่อสถานที่ตั้ง...บ้านลุงแหวน ยางธิสาร......................................... เลขที่........123.........หมู่บ้าน......บ้านกุดพร้าว.......หมู่ที่ ..........7...............ถนน....-.....ตำบล.....วาริชภูมิ............อำเภอ.......วาริชภูมิ.............จังหวัด...สกลนคร....รหัสไปรษณีย์ 47150 ชื่อผู้ให้ข้อมูล...ลุงแหวน ยางธิสาร..............เบอร์โทร ..............096 - 9560017........... ........... ชื่อที่ทำงานผู้ให้ข้อมูล.....บ้านกุดพร้าว หมู่ 7...ตำบล...วาริชภูมิ.......อำเภอ....วาริชภูมิ........จังหวัด....สกลนคร
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัด ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทร.๐๔๒-๗๑๖-๒๔๗  โทรสาร.๐๔๒-๗๑๖-๒๑๔
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม