องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ปราชญ์ชาวบ้าน
นางสาวทัศวรรณ แสงวงศ์ ปราชย์ชาวบ้าน

วันที่ 4 มี.ค. 2565

ปราชญ์ชาวบ้าน (นางสาวทัศวรรณ แสงวงศ์)
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกลาง เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรภายในหมู่บ้าน เพื่อทำกิจกรรมปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้า เพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่าย การรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งและเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม 36 คน โดยทางกลุ่มได้ร่วมกันปลูกต้นหม่อน จำนวน 36 ไร่ กิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก ได้แก่ การเลี้ยงไหม และทอผ้า การทอผ้าของกลุ่มใช้สีธรรมชาติในการย้อมเส้นฝ้าย และใช้สีเคมีในการย้อมเส้นไหม เมื่อนำเส้นไหมไปทอเป็นผืนผ้าพบว่า ผ้าที่ทอนั้นสีตก ทำให้ไม่เป็น ที่ต้องการของผู้บริโภคไม่ได้ราคาตามที่กำหนด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร จึงจัดโครงการอบรมการย้อมครามให้กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรได้ฝึกฝนการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติและนำความรู้ด้านการย้อมครามมาใช้กับผ้าฝ้ายและทอผืนผ้าเพื่อจำหน่าย ทำให้กลุ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ปัจจุบัน นางสาวทัศวรรณ แสงวงศ์ ประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกลาง ได้รับยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงเลี้ยง ปลูกต้นคราม การหมัก การโจกคราม การย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ รวมไปถึงการทอผ้า
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัด ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทร.๐๔๒-๗๑๖-๒๔๗  โทรสาร.๐๔๒-๗๑๖-๒๑๔
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม