องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ปราชญ์ชาวบ้าน
นายสมบัติ แข็งแรง

วันที่ 26 ก.ค. 2565

หมอนวดสมุนไพรพื้นบ้าน

นายสมบัติ แข็งแรง เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2511 เดิมเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี นายสมบัติ แข็งแรง ได้ศึกษาเรียนรู้การใช้สมุนไพรจากการเจ็บป่วย โดยนำสมุนไพรมารักษาตัวเองจนหายป่วย ทำให้มีความชำนาญในการใช้สมุนไพร และการนวดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นายสมบัติ แข็งแรง ผลิตขึ้น ได้แก่ สบู่น้ำผึ้งมะขาม, ครีมบำรุงผมขี้ผึ้ง, ยาหม่องน้ำมันผึ้ง เป็นต้น

 

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

1.                หนังสือรับรองการเป็นหมอนวดพื้นบ้าน จากกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 30 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

2.      ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้กับประชาชนในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในครัวเรือน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

3.      ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน หลักสูตร         ผู้นำสัมมาชีพ โดยกรมการพัฒนาชุมชน

4.      ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานหลักประกันสุขภาพระดับตำบล รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2547 โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 อุดรธานี

5.      รางวัลชนะเลิศ การวิ่งเจ้าสนาม ระยะทาง 5 กิโลเมตร ประเภทชาย อายุระหว่าง 40 – 49 ปี โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูง

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 51 หมู่ที่ 3 บ้านยางชุม ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โทร. 085 2740025

ชื่อผู้ให้ข้อมูล นายสมบัติ แข็งแรง โทร 085 2740025

เลขที่ 51 หมู่ที่ 3 บ้านยางชุม ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โทร. 085 2740025

pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัด ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทร.๐๔๒-๗๑๖-๒๔๗  โทรสาร.๐๔๒-๗๑๖-๒๑๔
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม