องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ปราชญ์ชาวบ้าน
นางทองดา ขันทะหัด

วันที่ 26 ก.ค. 2565 (จำนวนคนอ่าน84คน)

ชื่อข้อมูล  นางทองดา  ขันทะหัด 

หมวดหมู่  ปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดข้อมูล

นางทองดา  ขันทะหัด เกิดวันที่ 18 เมษายน 2499  เป็นชาวบ้านคำสะอาดโดยพื้นเพ สมรสกับนายถวิล ขันทะหัต มีบุตรด้วยกัน 4 คน  เดิมทีคุณพ่อคุณแม่ของนางทองดา ขันทะหัต ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม จึงมีใจรักมาตั้งแต่เด็กในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้า ต่อมาทางราชการได้ส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพเกี่ยวกับการทอผ้าคราม  ย้อมคราม จึงได้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ แล้วนำมาปฏิบัติ โดยการปลูกคราม ย้อมคราม ทอผ้าคราม มาโดยตลอด

ปัจจุบันคุณแม่ทองดา ขันทะหัต เป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าคราม และเป็นครูภูมิปัญญา ถ่ายทอดให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ในสังกัด กศน.ตำบลคำสะอาด  และได้ไปสอนที่โรงเรียน            บ้านนาดอกไม้ ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

รางวัลที่ได้รับ

1.       รางวัลชมชย วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 โดยจังหวัดสกลนคร

2.      สตรีดีเด่น ผู้อุทิศตนและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2562 โดยอำเภอสว่างแดนดิน

คำสำคัญ (Tags) นางทองดา ขันทะหัต,ผ้าย้อมคราม,วิสาหกิจชุมชนบ้านคำสะอาด

สถานที่ตั้ง

ชื่อสถานที่ตั้ง บ้านคำสะอาด

เลขที่ 23 หมู่ที่ 8 หมู่บ้าน  คำสะอาด ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

แหล่งที่มา  นางทองดา ขันทะหัต

ชื่อผู้ให้ข้อมูล นางทองดา  ขันทะหัต  อีเมล์.........................................................................

ชื่อที่ทำงานผู้ให้ข้อมูล กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคำสะอาดพัฒนา

เลขที่ 23 หมู่ที่ 8 หมู่บ้าน  คำสะอาด ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โทร 063 2535387

pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัด ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทร.๐๔๒-๗๑๖-๒๔๗  โทรสาร.๐๔๒-๗๑๖-๒๑๔
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม