มัลติมีเดีย >> ข้อมูลเผยแพร่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ ป้องกันและแจ้งเบาะแส ในการเฝ้าระวังและกำกับดูแลไม่ให้เด็กและเยาวชนเล่นพนันฟุตบอล ออนไลน์ในช่วงบอลโลก ๒๐๑๘

วันที่ 23 พ.ค. 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ ป้องกันและแจ้งเบาะแส ในการเฝ้าระวังและกำกับดูแลไม่ให้เด็กและเยาวชนเล่นพนันฟุตบอล ออนไลน์ในช่วงบอลโลก ๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ ป้องกันและแจ้งเบาะแส ในการเฝ้าระวังและกำกับดูแลไม่ให้เด็กและเยาวชนเล่นพนันฟุตบอล ออนไลน์ในช่วงบอลโลก ๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ ป้องกันและแจ้งเบาะแส ในการเฝ้าระวังและกำกับดูแลไม่ให้เด็กและเยาวชนเล่นพนันฟุตบอล ออนไลน์ในช่วงบอลโลก ๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัด ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทร.๐๔๒-๗๑๖-๒๔๗  โทรสาร.๐๔๒-๗๑๖-๒๑๔
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม