ข่าวประกาศ

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารดาวน์โหลด ข่าวฝึกอบรม การจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการประชุมประจำเดือน ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน แผนการดำเนินงานประจำปี ITA 
  16/11/2565 ประชุมหารือการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสกลคณานุรักษ์ (ประนอม วิริโย) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสกลนคร (ธ)
  16/11/2565 พิธีบำเพ็ญกุศล "สตมวาร" ครบ ๑๐๐ วัน แห่งการมรณภาพ อุทิศถวายแด่ พระครูสกลคณานุรักษ์ (ประนอม วิริโย) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสกลนคร (ธ)
  15/11/2565 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดงานโครงการสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย จีน เวียดนาม (ตรุษไทสกล) จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖
  14/11/2565 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๕
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะการแสดง สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม ประเมินสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน 
  งานประเพณีภูไทรำลึก (The Phu Tai Remembrance Festival)
     
คลังรูป วีดีโอ เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลเผยแพร่ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
  สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย 2
  สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย 1
  สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย 3
  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ห่างไกลโควิด-19
  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ห่างไกลโควิด-19
  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ห่างไกลโควิด-19
  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19
     

« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด

 

วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

 
นางศิรดา มะลาสาย
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศน์
 
 
 

 
 
 


 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
Editor
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th
อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐๔๒ ๗๑๖ ๒๔๗ โทรสาร ๐๔๒ ๗๑๖ ๒๑๔

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์