กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๗/๒๕๖o

จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดวังหงส์ โดยมีผู้เจ้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน


วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชุมชนคุณธรรมวัดวังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลวังหงส์และเทศบาลตำบลวังหงส์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดวังหงส์ โดยมีผู้เจ้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share