กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๗/๒๕๖o

ชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดไสเสียด ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔๐๐ คน


๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดไสเสียด ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share