กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๘/๒๕๖๓

สวจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่พบปะแกนนำบวร กลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์ และกลุ่มประมงพื้นบ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ขยายชุมชนคุณธรรมฯ


วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางกัญพัชร นางาม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวปนัดดา ศรีจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่พบปะแกนนำบวร กลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์ และกลุ่มประมงพื้นบ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ขยายชุมชนคุณธรรมฯ (บวร On Tour) ให้เป็นชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ (บวร On Tour) ตามโครงการพัฒนา ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี บ้านส้มป่อย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share