กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๘/๒๕๖๓

สวจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ประเมินความสำเร็จการดำเนินงาน พื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอเมืองมุกดาหาร


วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางดวงเนตร เจริญจิตร์ และนางสาวปนัดดา ศรีจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ประเมินความสำเร็จการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดทรายทอง วัดป่าวิเวก วัดนิเวศวิหาร วัดนิคมเกษตร อำเภอหว้านใหญ่ และ วัดโนนสวรรค์เจริญสุข อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share