กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/o๘/๒๕๖๓

จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม


วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมด้วยมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ภารกิจบทบาทหน้าที่การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนาและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในการร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบ สอดส่องพฤติกรรมสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จำนวน ๖๕ คน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดมุกดาหาร ๔๐ คน โดยนายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพร้อมให้โอวาท และนายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share