กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/o๘/๒๕๖๓

สวจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ประเมินความสำเร็จการดำเนินงาน วัดโพธิ์ศรีแดง และวัดศรีสุริยารามและวัดศรีฐานธรรมิกการาม


วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางกัญญพัชร นางาม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางดวงเนตร เจริญจิตร์ นางสาวปนัดดา ศรีจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ประเมินความสำเร็จการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรีแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร วัดศรีสุริยารามและวัดศรีฐานธรรมิกการาม อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share