กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/o๘/๒๕๖๓

สวจ.มุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์


วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสามัคคี วังวังค์/นายมานะชาติ คล่องดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เป็นวิทยากรโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน ๑๕๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share