กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/o๘/๒๕๖๓

สวจ.มุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนนาวาราชกิจ พิทยานุสรณ์


วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสามัคคี วังวังค์/นายมานะชาติ คล่องดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เป็นวิทยากรโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนนาวาราชกิจ พิทยานุสรณ์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน ๓๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share