กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๘/๒๕๖๓

สวจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) พื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร


วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางกัญญพัชร นางาม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางดวงเนตร เจริญจิตร์ นางสาวปนัดดา ศรีจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ประเมินความสำเร็จการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดศรีสะอาด วัดราษฎร์สามัคคี และวัดสว่างชมพู อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share