กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๘/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) วัดโพธิ์ศรี


วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางกัญญพัชร นางาม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา ศรีจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดโพธิ์ศรี บ้านส้มป่อย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share