กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๘/๒๕๖๓

สวจ.มุกดาหาร เป็นวิทยากรโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนดงหลวงวิทยา


วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสามัคคี วังวังค์/นายมานะชาติ คล่องดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เป็นวิทยากรโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share