กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๘/๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับพลังบวร ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบวัดโพธิ์ศรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง


วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับพลังบวร ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบวัดโพธิ์ศรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวัดมุกดาหาร ณ วัดโพธิ์ศรี ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม แสดงพระธรรมเทศนา และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดโพธิ์ศรี โดยมีนายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีนวน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑๓๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share