กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๙/๒๕๖๓

กิจกรรมการติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๓


สวจ.นครนายก
เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๔๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก นำโดย ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมการติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๓ ในการนี้ ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ได้ให้การบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนของพลังบวรในชุมชน การประเมินชุมชนตามเกณฑ์การประเมิน ๙ ขั้นตอนของชุมชนคุณธรรม โดยมี ชุมชนคุณธรรมวัดป่าขะ ชุมชนคุณธรรมวัดช้าง ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม ชุมชนคุณธรรมวัดเขาคอก ชุมชนคุณธรรมวัดทองย้อย ผู้นำชุมชนต่างๆ และแกนนำพลังบวรในชุมชน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ วัดป่าขะ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share