กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๙/๒๕๖๓

กิจกรรมการติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๓


สวจ.นครนายก
วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก นำโดย ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมการติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๓ ในการนี้ ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ได้ให้การบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนของพลังบวรในชุมชน การประเมินชุมชนตามเกณฑ์การประเมิน ๙ ขั้นตอนของชุมชนคุณธรรม โดยมี ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง ชุมชนคุณธรรมวัดห้วยโรง ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ปากพลี ชุมชนคุณธรรมวัดเนินหินแร่ ชุมชนคุณธรรมวัดพรหมเพชร ผู้นำชุมชนต่างๆ และแกนนำพลังบวรในชุมชน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share