กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๙/๒๕๖๓

การติดตามผลการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็ง ของพลังบวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "บวร On Tour"


สวจ.นครนายก
วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ได้จัดโครงการการติดตามผลการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็ง ของพลังบวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "บวร On Tour" โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้ ได้มีวัฒนธรรมจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออก และจังหวัดใกล้เคียง ได้เดินทางมาร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share