กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๙/๒๕๖๓

ประชุมสร้างความเข้าใจแกนนำพลังบวรคุณธรรมฯ ต้นแบบ “บวร On Tour”


วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดประชุมสร้างความเข้าใจแกนนำพลังบวรคุณธรรมฯ ต้นแบบ "บวร On Tour” ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน"บวร On Tour” ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน ด้วยพลังบวร ระยะที่ ๔ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีแกนนำพลังบวรชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ"บวร On Tour” จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑๒ ชุมชน พร้อมทั้งข้าราชการ นักวิชาการวัฒนธรรมผู้ประสานงานอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share