กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๙/๒๕๖๓

จัดการจัดงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กิจกรรม “๒๕๐ ปี รวมพลังคนดี ศรีมุกดาหาร”


วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร จัดการจัดงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กิจกรรม "๒๕๐ ปี รวมพลังคนดี ศรีมุกดาหาร” ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อบูรณาการให้ทุกภาคส่วนได้รวมพลังความสามัคคี สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี และให้เป็นต้นแบบการทำความดี ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กร ชุมชน และอำเภอ คุณธรรมต้นแบบจังหวัดมุกดาหาร ในพิธีดังกล่าวด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share