กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๙/๒๕๖๓

สวจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ประเมินความสำเร็จการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางกัญญพัชร นางามนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นางดวงเนตร เจริญจิตร์ และนางสาวปนัดดา ศรีจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ประเมินความสำเร็จการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ชุมชนคุณธรรมพระพุทธรูปโพธิ์ศรี อำเภอหนองสูง วัดโพธิ์ศรีแก้ว วัดกาญจนประดิษฐ์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share