กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๙/๒๕๖๓

ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม


วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน "บวร On Tour” ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ ๔ ให้กับคณะกรรมการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (ต้นแบบ) จำนวน ๑๓ ชุมชนๆละ ๑๐ คน ร่วม ๑๒๐ คน ณ โรงแรม บูกิตตา บูทิค โฮเทล ภูเก็ต โดยนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share