กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/๑o/๒๕๖๓

วันที่ ๒ ตุลาคม ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรม บวร On Tour ระยะที่ ๔


วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายชินวัฒน์ เปี้ยจันทร์ตา หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมประสานงานและติดตามการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ( บวร On Tour ) ระยะที่ ๔ มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อทำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการแก่ชุมชนคุณธรรมบ้านห้วยแทง,บ้านป่าป๋วย อ.บ้านโฮ่ง และ ชุมชนคุณธรรมวัดโบสถ์น้ำดิบ อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share