กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/๑o/๒๕๖๓

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร่วมประสานงานและติดตามการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนพลังบวร


วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายชินวัฒน์ เปี้ยจันทร์ตา หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมประสานงานและติดตามการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ( บวร On Tour ) ระยะที่ ๔ มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อทำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการแก่ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองยวง และชุมชนคุณธรรมบ้านหล่ายแก้ว จังหวัดลำพูน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share