กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/๑o/๒๕๖๓

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พิธีมอบเกียรติบัตรชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบระดับจังหวัด


วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๒.๓๐ น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แก่เครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ จำนวน ๓๑ แห่ง ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share