กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/๑o/๒๕๖๓

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร on tour” ณ บ้านร่มเกล้า


วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมและติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ "บวร on tour” ณ ชุมชนคุณธรรมร่มเกล้า ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเจ้าอาวาสวัดหนองพลับ ผู้แทนจากเทศบาลตำบลหนองพลับ ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้นำชุมชน ภูมิปัญญาและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share