กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๙/๒๕๖๓

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ที่ประสานงานกับผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน พัฒนาต่อยอดให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “บวร on tour”


วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดฯ พร้อมด้วย นางสาววรรณที สมประสงค์ , นายวิโรจน์ บุญเย็น นักวิการวัฒนธรรมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประสานงานกับผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน พัฒนาต่อยอดให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ "บวร on tour” ณ ชุมชนคุณธรรมร่มเกล้า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ #งานที่ ๓ สำหรับวันนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share