กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/๑o/๒๕๖๓

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร on tour” ณ บ้านทุ่งสะท้อน


วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมและติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ "บวร on tour” ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งสะท้อน ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้นำชุมชน ผู้แทนพลังบวร ภูมิปัญญาและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share