กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/๑o/๒๕๖๓

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถวายประกาศฯ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดหนองมะค่า จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม


วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวกษิญาภรณ์ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถวายประกาศฯ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดหนองมะค่า จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แด่เจ้าอาวาสวัดหนองมะค่า ณ วัดหนองมะค่า อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share