กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/๑o/๒๕๖๓

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานแถลงข่าวออกพรรษาลาเหล้า “ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีสติพร้อมสู้ทุกวิกฤต” ฉลองชัยคนหัวใจหิน ชื่นชมคนหัวใจเหล็ก เชิดชูคนหัวใจเพชร


วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวออกพรรษาลาเหล้า "ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีสติพร้อมสู้ทุกวิกฤต” ฉลองชัยคนหัวใจหิน ชื่นชมคนหัวใจเหล็ก เชิดชูคนหัวใจเพชร และบันทึกข้อตกลง ( MOU )การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (งานบุญประเพณีปลอดเหล้า งานบวชสร้างสุข ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัดฯ) โดยภาคีเครือข่าย ๑๒ หน่วยงาน พร้อมด้วย นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนรณรงค์งดเหล้าภาคตะวันตก (สคล.สสส.)และการประกวดแผนที่คนเดินดิน ณ ห้องประชุมเกาะหลักรีสอร์ท ถนนสวนสน ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share