กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/๑๑/๒๕๖๓

การประชุมรับทราบนโยบาย


วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมรับทราบนโยบายและให้แนวทางการปฏิบัติงานโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า โดยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง และวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้ง ๖ จังหวัด พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการฯ และหารือข้อราชการต่าง ๆ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดมงคลวราราม ตำบลสาคู จังหวัดภูเก็ต

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share