กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/๑๑/๒๕๖๓

ชุมชนคุณธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทเฉลิมพระเกียรติฯ


วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ พระมหาชัชวาลย์ โอภาโส ประธานชุมชนคุณธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ พระครูสมุห์บุญเชิด รตนเมธี ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ พร้อมส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน จำนวน ๗๒ คน เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และปฏิบัติธรรม ณ วัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share